PIP 2014-2016

Back to homepage

2014-2016 epealdirako BPP berrian ez dira aldatuko aurreko planerako erabakitako misioa eta ikuspegia.

Beraz, hauek dira 2014-2016 epealdirako BPPren misioa eta ikuspegia:

Misioa:

Administrazio berritzailea eta irekia sortzea, gizarteari kalitatezko zerbitzuak, eraginkorrak, efikaziadunak eta seguruak emango dizkiona, ingurunearekin elkarlanean eta herritarren parte-hartze aktiboa aintzat hartuta; hau da, pertsonak izango dira aldaketaren protagonista. Hori guztia, gainera, gobernantza-balio berriak oinarri hartuta egingo da, hots: irekia izatea, emaitzetara bideratutako orientazioa, gardentasuna eta berrikuntza”.

Ikuspegia:

“Euskadiko Administrazioa, herritar arduratsuen eta gizartearen ongizatea lortzeko lan egiteaz harro dauden zerbitzu publikoko langileen arteko harreman-espazio bat eskaintzen duena”.

Adierazpen estrategikoa:formulacionestrategicaPIP

Hemen duzue PIP 2014-2016-eko dokumentua: